Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Sviečková manifestácia - jeden z najväčších verejných protestov proti totalite - VIDEO rozhovory s účastníkmi

V novodobej histórii našej krajiny bolo iba niekoľko momentov, kedy ľudia mali reálnu možnosť meniť chod dejín. V totalitnom režime sa mnohí prispôsobili a ak aj neškodili iným, tak minimálne sa viezli s režimom a ťažili z neho maximum výhod. No boli aj takí občania, ktorí sa nezlomili, neprispôsobili a svojimi činmi dokázali, že sloboda vyjadrovania sa a sloboda vierovyznania je pre nich  tým, za čo sú ochotní bojovať. 

Dnes uplynulo  24 rokov od Sviečkovej manifestácie, ktorá bola jedným z najväčších verejných protestov občanov počas socializmu. Medzi tými, ktorí sa   25. marca  1988  stretli na  Hvieznoslavovom námestí v Bratislave boli aj niektorí ľudia, ktorých síce poznáme, no možno to o nich ani nevieme. A boli to práve aj oni, ktorí sa pričinili o to, aby  17. november  1989 mohol dopadnúť tak, ako nakoniec dopadol. V prospech demokracie a slobody.

Pre našich čitateľov sme pripravili rozhovor s dvomi ľudmi, ktorí boli priamymi účastníkmi  Sviečkovej manifestácie.  Jedným je  Július Brocka z  Križovian nad Dudváhom a druhým  Miroslav Tóth z Paty.

- - -

Pri rozhovoroch s účastníkmi  Sviečkovej manifestácie  sú použité autentické zábery z predmetnej  Sviečkovej manifestácie, ktoré sú doplnené zábermi na ďalšie protestné akcie proti komunistickému režimu a totalite z viacerých akcií  v ČSSR.

- - -

Čo sa o  Sviečkovej manifestácii píše na  Wikipedii?

Sviečková manifestácia alebo Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok, bola pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Je dnes s odstupom času považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku. Táto manifestácia bola zavŕšením aktivít tajnej cirkvi v komunistickom Česko-Slovensku.

Sviečková manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv v Česko-Slovensku pre všetkých občanov – veriacich aj neveriacich. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989. Zásahom Verejnej bezpečnosti (vtedajšej polície) a Štátnej bezpečnosti (vtedajšia tajná služba) proti Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody a najmä sloboda zhromažďovania, zaručená Ústavou ČSSR z roku 1960. Bol porušený aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý ČSSR prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery helsinského Záverečného aktu KBSE z roku 1975 a Záverečného dokumentu následnej madridskej konferencie z roku 1983.

Postoj komunistického režimu k cirkvi

Totalitný komunistický režim hneď po svojom nástupe k moci v roku 1948 postupne vytláčal zo spoločnosti všetko, žo neslúžilo jeho ideológii. Cirkevná politika štátu bola v 50-tych rokoch koncipovaná v duchu stalinistických metód, ideovej intolerancie a násilia. Tvrdé zákroky režimu boli namierené hlavne proti katolíckej cirkvi, najpočetnejšej cirkvi v štáte. Boli zrušené všetky rehole, všetky semináre okrem jedného, všetky náboženské spolky a inštitúcie, zastavené boli desiatky časopisov okrem dvoch prísne kontrolovaných. Biskupi boli uväznení, kňazi boli pod kontrolou komunistických cirkevných tajomníkov. Do väzenia sa dostalo aj množstvo kňazov a radových veriacich. Vykonávanie kňazského povolania bolo podmienené tzv. „štátnym súhlasom“, ktorý bol kňazom svojvoľne odoberaný a tým bolo kňazom znemožňované vykonávať ich povolanie. Dokonca aj obyčajné slúženie omše v súkromí bez štátneho súhlasu bolo trestným činom. Na veriacich sa robil ustavičný nátlak, boli trvalé ťažkosti s vyučovaním náboženstva, evidované boli krsty, sobáše, pohreby, ba aj účasť na bohoslužbách. Veriaci občania mali problémy kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu v zamestnaní a nemohli zastávať dôležitejšie miesta. Komunistický režim si dal obzvlášť záležať na školstve s cieľom vychovať novú generáciu presvedčených ateistov. Marxisticko-leninský ateistický svetonázor sa vyučoval na všetkých typoch škôl ako jediná správna ideológia, náboženské presvedčenie bolo označované za „nevedecké“ a „tmárske“, vhodné tak akurát pre staré babky a nie pre moderného človeka. „Vysporiadanie s náboženskou otázkou“, ako označoval režim fakt, že občan nebol veriaci, sa stalo aj dôležitým kritériom pri prijímaní študentov na vysoké školy. Veľa mladých ľudí nemohlo študovať kvôli tomu, že „neboli vysporiadaní“. Štátna moc iniciovala aj zriadenie združenia katolíckych kňazov Pacem in terris, ktoré bolo kontrolované štátom a malo slúžiť ako „klin“ medzi kňazmi a ich predstavenými biskupmi a Svätou Stolicou. Združenie fungovalo napriek tomu, že bolo Svätou Stolicou oficiálne zakázané.
[upraviť] Tajná cirkev

Napriek veľkým reštrikciám zo strany štátnej moci, alebo práve vďaka tomu, vznikala postupne v Česko-Slovensku hlavne v katolíckej cirkvi tzv. tajná, alebo podzemná cirkev, označovaná režimom termínom nelegálne cirkevné štruktúry. Tvorili ju kňazi, ktorým štát nedal súhlas na vykonávanie kňazského povolania, tajne vysvätení kňazi a veriaci laici. Najznámejším z nich bol Ján Chryzostom Korec, ktorý bol tajne vysvätený za biskupa v roku 1951. Veriaci laici si vytvárali náboženské krúžky, ktoré sa pravidelne stretávali v bytoch, spoločne sa modlili a čítali Sväté písmo. Keďže vydávanie náboženskej literatúry bolo až na malé výnimky zakázané, náboženská literatúra bola vydávaná formou tzv. samizdatov, ilegálne vydávaných textov rozmnožovaných na kopírovacích strojoch.

Príprava sviečkovej manifestácie

Prvotná myšlienka na konanie protestov vznikla v septembri 1987, keď začal výkonný podpredseda Svetového kongresu Slovákov Marián Šťastný organizovať na 25. marca 1988 protestné zhromaždenia pred zastupiteľskými úradmi ČSSR vo svete za dodržiavanie náboženských práv a slobôd v ČSSR. Správu o tom poslal tajne (zabalenú v čokoláde) aj Jánovi Čarnogurskému, jednému zo slovenských katolíckych disidentov. [1] Predstavitelia tajnej cirkvi na Slovensku sa rozhodli pripojiť k tejto akcii formou 30-minútového pokojného zhromaždenia so sviečkami v rukách. Medzi organizátorov patrili František Mikloško, Ján Čarnogurský, Rudolf Fiby, Vladimír Jukl, Silvester Krčméry, Ladislav Stromček, Eugen Valovič, Jozef Roman, Peter Murdza a Vladimír Ďurikovič. Od svojho zámeru neustúpili ani potom, keď akcia zahraničných Slovákov zlyhala.

Organizovanie manifestácie sa pripravovalo striktne v súlade so vtedajšími platnými predpismi, podľa ktorých stačilo manifestáciu ohlásiť. František Mikloško 10. marca 1988 listom adresovaným Obvodnému národnému výboru (ObNV) Bratislava I oficiálne ohlásil uskutočnenie pokojného verejného zhromaždenia občanov, ktorého programom mala byť tichá manifestácia občanov za menovanie katolíckych biskupov na uprázdnené diecézy na Slovensku podľa rozhodnutia Svätého otca, za úplnú náboženskú slobodu v Česko-Slovensku a za úplné dodržiavanie občianskych práv v Česko-Slovensku. Správa o chystanej manifestácii sa po Slovensku šírila ústne, prostredníctvom Rádia Vatikán, rozhlasových staníc Hlas Ameriky a Slobodná Európa a tiež amatérskymi plagátikmi a letákmi.
[upraviť] Zákaz manifestácie a protiopatrenia režimu

Vládnuci komunistický režim bol rozhodnutý za žiadnych okolností nepripustiť konanie protestného zhromaždenia. Celý priebeh protiopatrení bol priamo riadený ÚV KSS a priebežne bol o všetkých opatreniach informovaný aj ÚV KSČ. Predsedníctvo ÚV KSS zriadilo politickú komisiu, ktorá sledovala a riadila aktivity proti zhromaždeniu a zásah proti nemu. Členmi tejto komisie boli:

    Gejza Šlapka, vedúci tajomník MV KSS Bratislava, tajomník ÚV KSS a člen Predsedníctva ÚV KSS
    Miroslav Válek, minister kultúry SSR a člen Predsedníctva ÚV KSS
    Štefan Lazar, minister vnútra SSR
    Ladislav Sádovský, vedúci oddelenia štátnej administratívy ÚV KSS
    Vincent Máčovský, námestník ministra kultúry SSR a riaditeľ odboru pre veci cirkevné
    Štefan Mikula, náčelník Správy ZNB hlavného mesta Bratislavy a Západoslovenského kraja
    Ladislav Horák, zástupca náčelníka Správy ZNB hl. mesta Bratislavy a Západoslovenského kraja
    Pavol Kováč, námestník primátora NV hl. mesta SSR Bratislavy
    Alojz Lorenc, námestník ministra vnútra ČSSR a šéf Štátnej bezpečnosti
    Ján Šveda, vedúci oddelenia ÚV KSS
    Igor Škorica, vedúci oddelenia ÚV KSS

Priebeh udalostí pred manifestáciou

    15. marec - minister vnútra ČSSR Vratislav Vajnar vydal súhlas s vyhlásením mimoriadnej bezpečnostnej akcie na potlačenie zhromaždenia.
    16. marec - Štefan Mikula schválil plán mimoriadnych bezpečnostných opatrení na území Bratislavy, napriek tomu, že ObNV Bratislava I o možnosti konať zhromaždenie ešte nerozhodol. Plán obsahoval tri alternatívy, všetky mali charakter násilného potlačenia.
    16. marec - konalo sa zasadnutie Zboru ordinárov Slovenska (najvyšší organ katolíckej cirkvi na Slovensku), ktoré podľa režimových zdrojov manifestáciu odsúdilo. Naopak niektorí ordinári tvrdili, že sa síce ohlásením manifestácie zaoberali, ale vyjadrili sa, že ide o záležitosť občanov voči štátnej správe a do toho cirkevné autority nemajú dôvod zasahovať.
    17. marec - ObNV Bratislava I listom zakázal konanie manifestácie s odôvodnením, že organizátori nedokážu zabezpečiť verejný poriadok
    21. marec – František Mikloško zaslal list ObNV Bratislava I, v ktorom sa odvolal proti zákazu manifestácie a dôvodil, že organizátori verejný poriadok zabezpečiť dokážu. O deň neskôr dostal prokurátorskú výstrahu, aby nepokračoval v príprave manifestácie.
    23. marec - štátna televízia poskytla priestor vo svojom vysielaní ThDr. Štefanovi Záreczkému, ktorý sa za združenie katolíckych duchovných Pacem in terris od manifestácie dištancoval a vyzval ľudí, aby sa na nej nezúčastnili.
    24. marec - odvolanie Františka Mikloška bolo oficiálne zamietnuté. Doručené mu bolo 25. marca, keď už bol zaistený na stanici Verejnej bezpečnosti.
    24. marec - rozbehla sa príprava mimoriadnych bezpečnostných opatrení na tvrdé potlačenie zhromaždenia. Rátalo sa aj s krviprelievaním a zranenými, preto Ústav národného zdravia Bratislavy mal zabezpečiť mimoriadne smeny, dostatok krvných konzerv a lôžok. Do úplnej pohotovosti boli uvedené jednotky VB nielen z Bratislavy, ale i Pohotovostný útvar VB pre SSR v Pezinku a podobne aj príslušníci ŠtB.
    24. marec - v Bratislave boli na 25. marca vyhlásené školské prázdniny. Študenti boli informovaní o príprave protištátnej akcie a boli dôrazne varovaní pred účasťou na nej. Mimobratislavským študentom bolo odporučené odísť na víkend z Bratislavy. Podobne aj v bratislavských podnikoch boli zamestanci varovaní pred účasťou na protištátnej akcii.
    25. marec – hneď ráno boli postupne zatknutí organizátori akcie František Mikloško, Ján Čarnogurský i Vladimír Jukl. Boli odvezení na VB, formálne vypočúvaní a zadržaní. Prepustení boli až po skončení a brutálnom zásahu proti manifestácii. Biskup Ján Chryzostom Korec bol zaistený ešte v predchádzajúci večer a prepustený po manifestácii, Silvester Krčméry bol strážený príslušníkmi Štátnej bezpečnosti doma.
    25. marec - v dopoludňajších hodinách prechádzali ulicami Bratislavy obrnené transportéry s cieľom zastrašiť obyvateľov a odradiť ich od účasti na manifestácii
    25. marec - dopravná polícia vykonávala mimoriadne technické kontroly motorových vozidiel a obzvlášť autobusov na prístupových cestách do Bratislavy s cieľom zabrániť prístup alebo aspoň zdržať potenciálnych účastníkov manifestácie
    25. marec - v popoludňajších hodinách bola mestská hromadná doprava v Bratislave odklonená tak, aby sa čo najväčšiemu počtu ľudí z okrajových častí zabránilo dostať sa do centra
    25. marec - v priestore Hviezdoslavovho námestia začali v popoludňajších hodinách vozidlá technických služieb kropiť ulice vodou, pričom striekali vodu priamo na skupinky ľudí, ktorí sa začali zhromažďovať na námestí
    25. marec 1988 - slovenská televízia zaradila mimoriadne do vysielania v čase konania manifestácie premietanie filmu Angelika, ktorý bol v tom čase veľkým hitom.

Priebeh manifestácie

    16:00 - na Hviezdoslavovom námestí a v okolitých uličkách sa začali zhromažďovať ľudia
    17:16 - bol vydaný pokyn na uzavretie Hviezdoslavoveho námestia a zabránenie prístupu občanov na námestie, napriek tomu sa na Hviezdoslavovom námestí sústredilo asi 3 500 osôb, v okolitých uličkách zostalo zablokovaných asi 6 tisíc osôb
    18:00
        asi 500 až tisíc osôb sa zhromaždilo pred budovou Slovenského národného divadla so zapálenými sviečkami, zaspievali štátnu hymnu a pápežskú hymnu a začali sa pokojne modliť modlitbu ruženca. Zaistených organizátorov zastúpili ďalší aktivisti laického apoštolátu - Július Brocka a František Vikartovský.
        zhromaždení občania boli vyzvaní aby sa rozišli, pretože manifestácia nie je povolená. Keď občania na výzvu nereagovali, politická komisia, sledujúca dianie na námestí z okien 4. poschodia hotela Carlton vydala príkaz na rozohnanie davu veriacich.
        Autá VB so zapnutými sirénami a majákmi, začali prudko jazdiť po námestí a vrážať do ľudí. Príslušníci VB a niektorí civili s odznakmi kričali na ľudí, bili ich obuškami, päsťami a tých, čo padli, kopali na zemi. Viacerých odvliekli do pripravených áut VB a odvážali na policajné stanice. Zhromaždených veriacich pritom neprestajne kropili prúdmi vody vozidlá technických služieb
    18:27 - napriek tomu, že zhromaždení veriaci sa nedali strhnúť k násilným akciám a naďalej sa pokojne modlili, polícia nasadila proti nim dve vodné delá
    18:30 - zhromaždenie sa plánovanom čase ukončilo. Napriek tomu, že sa už rozchádzalo, zasiahli proti manifestujúcim špeciálne jednotky, ktoré ich mlátili obuškami a použili proti nim aj slzotvorný plyn a psov. Viacerí ľudia utrpeli poranenia, krvácania, VB a ŠtB nešetrila ani starcov a mladé dievčatá. Podobne autá VB vytláčali ľudí aj z bočných uličiek, niektorí príslušníci aj za pomoci služobných psov a slzotvorného plynu v sprejoch.

Záver

Na potlačenie zhromaždenia veriacich občanov bolo nasadených celkovo 953 príslušníkov bezpečnosti. Celkovo bolo zadržaných 126 občanov ČSSR a 12 cudzích štátnych príslušníkov, medzi nimi boli i akreditovaní novinári. Správu o zhromaždení veriacich a zásahu poriadkových síl proti nim predložili predsedníctvu ÚV KSČ v apríli 1988 Ignác Janák a Peter Colotka. Správu prijalo Predsedníctvo ÚV KSČ súhlasne a bez námietok.

Po nežnej revolúcii začala vojenská prokuratúra trestné stíhanie majora ZNB Alexandra Kysuckého pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa preto, že nezákonne zaistil Františka Mikloška. Vzhľadom k tomu, že František Mikloško spoločne s Jánom Čarnogurským navrhli zastaviť jeho trestné stíhanie, podala komisia SNR prezidentovi republiky v prospech trestne stíhaného žiadosť o udelenie milosti. Okrem Alexandra Kysuckého nebolo proti nikomu z politických a štátnych činiteľov začaté trestné stíhanie.

Zdroj: Wikipedia


Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
seredan | 30-04-2013 00:46:48
odpoved pre pana kurbela: zaujimava reportaz bola v dnesnich novinach kde je na nu aj link
obyvatel | 29-04-2013 23:29:38
pre: občan | 29-04-2013 10:41:10
Ja ho nesudim a ani ho nepotrebujem poznat ale ak je to pravdive tak je to nepripustne aby niekto s takouto minulostou zastaval funciu riaditela skoly. Ci dokonca ucil nase deti. Je to otrasne a nemoralne co sa deje v tomto meste. A vedenie mesta by sa malo co najskor vysporiadat s týmto problemom odvolanim.
adolf | 29-04-2013 13:35:39
presne tak,ak by teraz chytili vojnoveho zlocinca zrejme by ho pustili a vyhlasili stanovisko ved to bolo davno a mozno si to ani nikto nepamata,nechajme ho je uz starucky chudacik.p C.skryva pod poklickou este jedno tajomstvo,ale to je omnoho silnejsia kava.
pre pána Čomaja | 29-04-2013 13:23:06
Mňa by iba zaujímalo aký máte názor na to ak by v Nemecku v roku 1967 robil na základnej škole riaditeľa bývalý veliteľ esesákov alebo Gestapa. Ďakujem za odpoveď.
pre občan | 29-04-2013 11:13:49
myslím si že v prvom rade by mal konečne niekto jasne povedať či osoba o ktorej sa píše v archívnych dokumentoch ÚPN je totožná s osobou verejne činnou o ktorej sa tu diskutuje.Ak nie,tak diskusia v tom momente skončili a na rad by malo prísť ospravedlnenie.
Avšak ak áno,minimálne by sa čakalo nejaké vyjadrenie,aspoň veta typu:"ľutujem to čo sa stalo".Lebo inak,vážený diskutujúci občan,z niektorých vecí dobrý dojem nemám.Niektoré vety z dokumentov ÚPN hovoria jasne:

...17. mája 1984 operatívny pracovník ŠtB poručík Jaroslav Čomaj konštatuje, že počas realizácie prípadu (akcie „VÍR“) vyšetrovateľ ŠtB vzniesol obvinenie voči Antonovi Šmidovi podľa § 178 TZ. Pokračuje, že aj napriek vynaloženému úsiliu sa dostatočne nepodarilo dokumentovať naplnenie skutkovej podstaty tohto paragrafu. Poručík Čomaj dodáva, že „objekt“ naďalej vyvíja aktívnu činnosť v obmedzenej miere. Preto navrhol ukončiť zväzok „KLÁŠTOR“ ako signálny a menovaného ďalej rozpracovávať už v osobnom zväzku s registračným číslom 28420...
občan | 29-04-2013 10:41:10
Pre obyvateľa: Ak chcete súdiť človeka, mali by ste ho najprv poznať.
Obyvateľ | 29-04-2013 10:16:32
http://www.joj.sk/relacia-noviny/noviny-archiv/2013-04-28-noviny-tv-joj.html

Treba si to pozriet asi od 09:10
Sered opät slavna. Ale je to hrôza ze tento clovek je riaditelom skoly,dokonca bol poslancom mesta. A vsetci sa tvarime ze je to v poriadku. Toto vedenie mesta navidi? Aby ludia s takouto minulostou ucili nase deti? Je to otrasne co sa v tomto meste deje a vedenie mesta to podporuje. Preco asi?
j.f. | 29-04-2013 09:55:38
Hombre ved aj na svieckovej vyzvali obcanov, aby sa v klude rozisli a ked neuposluchli pouzili kropiace vozidla.
V pripade protestou gorila to boli vodne dela pri teplotach po 10 stupnou. A este nieco nielen stebaci, ale aj zlozky pod vedenim Daniela L. a samozrejma aj pred a aj v sucastnosti vyuzivajú tzv.rozvratnu cinnost aj pri protestoch a vedia sa infiltrovat do davu a svojou cinnostou dosiahnut napriklad ovladnutie davu a ako sa hovori zdvihnut dlazobnu kocku a hodit smerom ku kolegom a tí nasledne potlacia demobstraciu razantnejsie ako by bolo normalne a tym zastrasia ludi pred dalsim protestom. Takze stb a sis a niektore zlozky policie su vlastne totozne.
hombre | 29-04-2013 09:06:06
j.f. | 29-04-2013 07:24:14: drobná oprava: na protestnom zhromaždení 25.3.88 ľudia stáli na námestí so sviečkami a modlili sa bez akéhokoľvek násilia. A pod dohľadom ŠtB na nich poslali polievacie autá. Pri protestoch Gorila demonštranti prelomili barieru a demolovali budovu NR aj napriek výzve polície aby za barieru nevstupovali. Ja v tom vidím dosť zásadný rozdiel. Ty nie?
j.f. | 29-04-2013 07:24:14
Podobný zákrok sa konal proti občanom SR aj na nedávnych protestoch gorila, len v tomto prípade dal použiť vodne dela v minusovych teplotách nominant KDH Daniel L. Kto je teraz akože lepší z uvedených pánov. Myslím si ze p. Č. Pekný den bez vodných diel a polievacich aut. :)
Fufík | 28-04-2013 23:19:58
A pamätáte si ešte na tohto chlapca http://www.seredonline.sk/clanky/ospravedlnenie/
Musel sa p.Čomajovi ospravedlňovať za poškodenie mena školy. Tak teraz je otázka na mieste, či mal vôbec právo to od neho žiadať, práve on, keď on nič nevysvetľuje a taktiež neprišlo z jeho strany ani žiadne ospravedlnenie. Darmo, ŠTB praktiky sa nezaprú. A myslím, že tu platí, kto mlčí, ten svedčí.
gulak | 11-04-2013 09:44:41
Aký to rozdiel medzi nami a Čechmi-tam ked sa mladí ľudia dozvedeli,ako sa bývalí eštebáci,či vyšetrovatelia,tlačia do rôzných funkcií,tak spustili demonštrácie a čo Vy slovenská mládež,prečo mlčíte,už nie sme v spoločnom štáte s Čechmi,už za Vás nikto nič rozbiehať nebude,Vám nezáleží,akú budete mať budúcnosť,alebo si myslíte,že sa odsťahujete niekde do zahraničia a budete mať všetko v paži?
Máte pravdu, | 30-03-2012 15:56:38
asi už nikto nikoho nebude zatvárať! Škoda! Ale aspoň otvorené pomenovanie týchto ľudí ich, keď už nič iné, aspoň morálne odsúdi a každý si o nich urobí svoj názor. Nech sa aspoň hanbia, keď sme ich ako spoločnosť neodsúdili! Ak keď neviem, či sa hanbia?...
Pavol Kurbel | 30-03-2012 15:46:05
Súhlasím s vami, že napáchali veľa zla, ale dnes žije už jedna celá generácia, ktorá komunizmus nepoznala. Tých to vôbec nezaujíma. A tá najstaršia generácia 70tnikov či 80tnikov je rada, ak sa ešte hýbe a má si z čoho zaplatiť za lieky. Takže to v podstate zaujíma len strednú generáciu a aj to nie všetkých, lebo v bývalom Československu bolo komunistov, ŠTBákov a ich rodinných príslušníkov asi viac ako milión ľudí. Súhlasím s vami, že je to nespravodlivé, že neboli aspôň niektorí z nich potrestaní. No ale navrhnite dnes adekvátne riešenie. Len to som tým chcel povedať, že asi dnes už nikto nikoho nebude zatvárať za to, že bol v ŠTB či KSČ.
pre p. Kurbela | 30-03-2012 15:25:00
Tu nejde o to, že y sa "na toho štebaka" nehneváte! Ide o to, že on a jemu podobní chodia po svete beztrestne! Napáchali toľko zloby a nešťasia, ktoré postihlo mnohé rodiny na niekoľko generácií a vy napíšete, že je to bezpredmetné! Smutné!
Marián | 30-03-2012 13:54:03
Slušnemu človeku je na nič,ale 45percentnej časti je to jedno.Tesia sa od stbakov na nejake omrvinky.
Robo Horvath | 29-03-2012 23:02:47
Až také bezpredmetné to zas nieje, lebo slušnému človeku sa z toho dvíha žalúdok a aj ked je tomu viac rokov je to hnus !!
Pavol Kurbel | 29-03-2012 21:58:45
Skúste sa to pýtať na inej adrese. Ale bežne sa hovorí, že kto mlčí, ten svedčí.
Osobne si myslím, že každý z nás v živote urobil nejakú chybu, ktorú by najradšej zo svojho života vymazal. Ja som si až do okamihu prečítania toho príspevku nebol vedomý toho, že by na sviečkovej niekto niečo čítal. Bol tam však neskutočný hluk a zmätok. A dnes je tomu už viac ako dve desaťročia, preto sa na toho ŠTBáka ani nehnevám. Poriadok sa s nimi mal spraviť po revolúcii. Dnes je to už bezpredmetné.
hombre | 29-03-2012 21:18:05
Diskutujúci:Pán Kurbel 29-03-2012 18:07:00 a Ladislav | 29-03-2012 20:57:26 na to si musíte dať odpoveď sami. Bolo tu zverejnených dosť relevantných údajov. Poslanci MsZ nie sú lustrační pracovníci ÚPN. Len mi tu akosi chýba odpoveď či obhajoba samotného p. riaditeľa. Asi mu nezáleží na jeho dobrom mene...Alebo??
Ladislav | 29-03-2012 20:57:26
Pan Kurbel takze potvrdilo sa to skutocne pan Comaj bol estebak zo svieckovej demonstracie?
Pavol Kurbel | 29-03-2012 20:38:02
Pýtal som sa preto, lebo som si myslel, že sa jedná o zhodu mien a preto by bolo potrebné očistiť meno pána riaditeľa.
Pán Kurbel, | 29-03-2012 18:07:00
ako poslanec mestského zastupiteľstva by ste sa nemali pýtať, ale odpovedať...
Marian | 29-03-2012 16:21:26
Na námestí(udajný)pametník vrahom,riaditeľ školy(udajný)STB. Tak je to len v Seredi alebo v celej SR?
Mino | 27-03-2012 21:17:38
mozno iba upratuje vysluchovu miestnost a prestartuvava volgu aby si niektorych diskutujucich doviezol na vysluch ved co sa v mladosti naucis v starobe akoby si nasiel :-D
hombre | 27-03-2012 21:04:40
Pánovi riaditeľovi Čomajovi asi zamrzol počítač. Inak by sme si tu už niečo mohli prečítať! Alebo že by?? Hhmmm...
Erich | 27-03-2012 18:56:39
Pán Čomaj, o mesiac bude mať premiéru česko-slovensko-poľský film Eštebák, takže v máji ten film pôjde aj v Kine Nova. Chcem sa iba opýtať, či naňho zoberiete celú školu.

Prikladám trailer: http://youtu.be/3P-7nG1-STg
Marta Bauer | 27-03-2012 17:08:33
pre Pavol Kurbel | 26-03-2012 23:03:04
Vážený p.Kurbel, odpoveď na Vašu otázku :
" Pán riaditeľ Čomaj, prosím vás o odpoveď, či ste prečítal uvedenú výzvu, alebo je to len zhoda mien ? "
by ste mali poznať ako poslanec už pri vymenovaní p. riaditeľa do funkcie.
Dnes som sa na to pýtala, že to nemôže byť pravda, ale ževraj je to už stará vec známa viac rokov zo SOL. Nechce sa mi tomu veriť. ŠTB-ák a riaditeľ ZŠ? Môže to niekto vyvrátiť ???
riadiaci dôstojník agenta RUBENSA v akcii KLÁŠTOR: | 27-03-2012 07:41:54
z archívu ÚPN:
12) Bude úlohou odborného výskumu objasniť, ako sa bývalý františkánsky novic z roku 1974 Štefan Náhlik v jednej osobe neskorší agent ŠtB „RUBENS“, zaregistrovaný S ŠtB Bratislava v roku 1982, stal po roku 1989 pracovníkom Arcibiskupského úradu Trnava a de facto podriadeným arcibiskupa Jána Sokola. 6. 9. 1972 zaviedla S ŠtB Bratislava na Jána Sokola, nar. 9. 10. 1933, zväzok v kategórii KTS (kandidát tajnej spolupráce) s registračným číslom 13007, ktorý preregistrovala na kategóriu A (agent) s registračným číslom 40221 dňa 24. 7. 1989, teda dva dni pred menovaním biskupa Jána Sokola arcibiskupom.
Bude ďalšou úlohou odborného výskumu objasniť, ako sa v agentúrnom zväzku S ŠtB Bratislava s registračným číslom 14341 (konšpiračný byt s krycím menom „OTEX“) a v agentúrnom zväzku S ŠtB Bratislava s registračným číslom 10853 (konšpiračný byt s krycím menom „ZORA“) objavujú krycie mená „ŠPIRITUÁL“ a „SVÄTOPLUK“, a ako v súvise i s ich používaním účtovala ŠtB výdavky na občerstvenie, vecné dary a finančnéodmenynaosobustýmitokrycímimenamiza1685,-Kčssúhrnne.Tiežakoosobaskrycímmenom „ŠPIRITUÁL“ bola podľa záznamov ŠtB odmeňovaná čiastkami 1000,- Kčs (12. 12. 1987, teda mesiac po zvolení Jána Sokola za administrátora Trnavskej arcidiecézy), 3000,- Kčs (17. 6. 1988, teda päť dní po vysvätení biskupa Jána Sokola v Trnave a dva dni po udelení štátneho súhlasu vládou ČSSR novo vysvätenému biskupovi Jánovi Sokolovi), resp. ako osoba s krycím menom „SVÄTOPLUK“ sumou 5000,- Kčs (9. 10. 1989, teda fakticky na 56. narodeniny arcibiskupa Jána Sokola, kedy príslušník ŠtB Dušan Kemény, riadiaci orgán agenta „SVÄTOPLUKA“ vyinkasoval túto čiastku pre tohto agenta a vyúčtoval ju 30. 10. 1989).
Štúdie
Záväzok spolupráce Štefana Náhlika - agenta Rubensa so Štátnou bezpečnosťou.
Zdroj: Archív ÚPN.
( 35 )
PA M Ä Ť N Á R O D A
V kategórii pozorovaná osoba (PO) s registračným číslom 26962 a krycím menom „REHOĽNÍK“. 5. oddelenie II. odboru XII. Správy (ŠtB), určené na potieranie cirkví tak zrejme reagovalo na jeho bývalé pôsobenie v tajnej reholi františkánov. V priebehu mesiacov však zmenila ŠtB názor a 7. septembra 1982 preregistrováva Náhlika na kandidáta tajnej spolupráce (KTS) s rovnakým krycím menom. O päť týždňov 14. októbra 1982 mu znovu mení registráciu na agenta (A) s novým krycím menom „RUBENS“. Toto krycie meno si Náhlik zvolil na schôdzke so svojim riadiacim dôstojníkom ŠtB Igorom Bakošom a prítomným Jozefom Šmičkom na schôdzke 1. októbra 1982. Od 28. februára 1984 bol riadiacim dôstojníkom agenta „RUBENSA“ Jaroslav Čomaj.
Samotný Štefan Náhlik bol preverovaný inými dvomi tajnými spolupracovníkmi ŠtB.
Náhlik podal o tajnej františkánskej reholi celkom šesť správ, avšak napriek snahe hlbšie preniknúť medzi svojich bývalých spolubratov sa mu viac nedarilo. Napokon začiatkom roka 1985 ŠtB v komplexnom hodnotení Náhlika ako agenta skonštatovala, že spolupráca s agentom „RUBENSOM“ už nie je dostatočne utajená, pretože Štefan Náhlik zastupoval Máriu Majerčákovú v súdnom spore o vlastníctvo domu Na križovatkách 74, kde hovoril aj o tajnej františkánskej reholi. Tak sa na jednej strane dekonšpiroval pre úlohy ŠtB a na druhej strane stratil dôveru tajných františkánov.
V záverečnej správe o ukončení spolupráce s tajným spolupracovníkom „RUBENS“ z apríla 1985 sa konštatuje, že správy v rámci akcie „VÍR“, podané agentom, možno hodnotiť ako veľmi dobré. Štefan Náhlik podľa záznamov ŠtB obdržal vecné odmeny v hodnote 650,- Kčs.13)
Akcia „KLÁŠTOR“
Podľa memoranda vo zväzku tajného spolupracovníka s krycím menom „RUBENS“ mal tento spolupracovať v akcii „KLÁŠTOR“. Takto ŠtB pomenovala sledovanie tajného františkánskeho kňaza Bernardína Antona Šmida, na ktorého 24. augusta 1982 založila signálny zväzok s registračným číslom 27368.14)
Podľa Zoznamu dokumentov v tomto zväzku však je možné rekonštruovať, o čo mala ŠtB záujem. Vo zväzku sa nachádzal zoznam tajných františkánov, plány františkánskych domov, záznamy z previerok jednotlivých sledovaných, mesačné správy o akcii „VÍR“, zápisy z výpovedí, plány vyšetrovania apod.
V návrhu na založenie tohto zväzku z 13. augusta 1982 príslušník ŠtB poručík Igor Bakoš konštatuje, že Anton Šmid a iní tajní františkáni disponovali tajnými smernicami pre svoju činnosť, ktorá mala byť zameraná na vykonávanie laického apoštolátu medzi mládežou. Na svojich pracoviskách mali vykonávať nábor nových členov, šíriť učenie Rímsko–katolíckej cirkvi, a tak bojovať proti ateizmu. Konštatuje ďalej, že tajne vysvätený kňaz Anton Šmid vykonáva tiež duchovné cvičenia v prírode pod zámienkou turistických výletov. Keďže to malo naplniť podstatu §178 Trestného zákona – marenie dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami, pristúpila ŠtB k rozpracovaniu tejto skupiny a k zdokumentovaniu tejto jej trestnej činnosti.15)
V návrhu na ukončenie rozpracovania Antona Šmida zo 17. mája 1984 operatívny pracovník ŠtB poručík Jaroslav Čomaj konštatuje, že počas realizácie prípadu (akcie „VÍR“) vyšetrovateľ ŠtB vzniesol obvinenie voči Antonovi Šmidovi podľa § 178 TZ. Pokračuje, že aj napriek vynaloženému úsiliu sa dostatočne nepodarilo dokumentovať naplnenie skutkovej podstaty tohto paragrafu. Poručík Čomaj dodáva, že „objekt“ naďalej vyvíja aktívnu činnosť v obmedzenej miere. Preto navrhol ukončiť zväzok „KLÁŠTOR“ ako signálny a menovaného ďalej rozpracovávať už v osobnom zväzku s registračným číslom 28420.
Pavol Kurbel | 26-03-2012 23:03:04
Ešte pred zhromaždením vznikol problém, kto z národného výboru vyhlási zákaz manifestácie. Nikto totiž nechcel túto úlohu prijať. Po žiadosti námestníka primátora NVB P. Kováča sa na to nakoniec podujal pracovník Sekretariátu NVB pre veci cirkevné Jaroslav Čomaj, bývalý príslušník ŠtB. Ten o 18.00 dvakrát prečítal výzvu na rozchod: "Občania! Hovorím k vám v mene národného výboru. Národné výbory na území Bratislavy nevydali žiadne povolenie na konanie tohto zhromaždenia. Zhromaždenie je v rozpore s naším právnym poriadkom. Predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi v Československu sa verejne od tohto nelegálneho zhromaždenia dištancujú a jednoznačne prehlásili, že je v rozpore aj s cirkevným právom. Zhromaždenie nie je povolené ani štátnymi orgánmi. Žiadame vás preto, rozíďte sa v pokoji, opustite toto priestranstvo. V prípade neuposlúchnutia tejto výzvy budú na obnovu verejného poriadku použité sily a prostriedky štátnej moci."

Pán riaditeľ Čomaj, prosím vás o odpoveď, či ste prečítal uvedenú výzvu, alebo je to len zhoda mien.
toto | 26-03-2012 22:47:15
skúste sa ho opýtať
otázka k linku od toto | 26-03-2012 13:56:19 | 26-03-2012 14:13:11
ten pracovník sekretariátu NVB pre veci cirkevné (bývalý príslušný ŠTB) sa volá rovnako ako terajší riaditeľ ZŠ v Seredi - je to ten istý človek?
toto | 26-03-2012 13:56:19
http://www.svieckovamanifestacia.sk/index.php?page=historia-situacia-na-namesti

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign