Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Spravodajstvo z Európskeho Parlamentu

EP Press Service |MM| Zahájenie plenárneho zasadnutia: Odmietnutie delenia Ukrajiny a minúta ticha za obete genocídy v Rwande

Európsky parlament odmieta ilegálnu okupáciu Krymu Ruskom a vyzýva Moskvu na stiahnutie svojich jednotiek z ukrajinskej hranice v súlade so zásadami medzinárodného práva, vyhlásil predseda EP Martin Schulz na úvod posledného plenárneho zasadnutia tohto funkčného obdobia. Vyzval tiež na minútu ticha pri príležitosti dvadsiateho výročia genocídy v Rwande, ktorá si vyžiadala 800.000 životov.

Ukrajina

Európsky parlament opakovane, prostredníctvom niekoľkých nedávno prijatých uznesení, za ktoré hlasovala veľká väčšina poslancov, vyjadril podporu suverenite a teritoriálnej integrite Ukrajiny, poznamenal predseda EP Martin Schulz. Ocenil tiež úsilie ukrajinskej vlády na prekonanie rozdelenia krajiny a potvrdenia svojej autority.

Predseda EP privítal makroekonomickú pomoci pre Ukrajinu, ktorú schválila Rada EÚ a poznamenal, že ukrajinský ekonomiku posilní aj voľnejší prístup jej tovarov na trh EÚ, ktorý Parlament schválil 3. apríla.

Predseda Schulz vyjadril nádej, že ukrajinské prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 25. mája, budú slobodné a spravodlivé, a že sa stanú začiatkom novej kapitoly v histórii krajiny ako slobodného, moderného a demokratického štátu. Na voľbách sa ako pozorovatelia zúčastnia aj poslanci EP.

Genocída v Rwande

Predseda EP vyzval na minútu ticha za obete genocídy v Rwande, ktorá si pred dvadsiatimi rokmi vyžiadala v priebehu 100 dní 800.000 životov. Medzinárodné spoločenstvo pred vyvražďovaním celých rodín zatváralo oči, uviedol.

Zverstvá voči vlastným občanom nie sú vnútornou záležitosťou štátu a osoby zodpovedné za systematické porušovanie ľudských práv musia niesť za svoje konanie zodpovednosť, uviedol predseda Schulz. V tejto súvislosti zároveň vyzval na posilnenie medzinárodného práva a Medzinárodného trestného súdu.

Dominique Baudis

Martin Schulz vyjadril v mene Európskeho parlamentu sústrasť rodine a priateľom francúzskeho ombudsmana Dominiqua Baudisa, ktorý zomrel 10. apríla. Všeobecne uznávaný bojovník za občianske práva a rovnosť bol počas troch funkčných období poslancom Európskeho parlamentu.

Prichádzajúci poslanci

Katrin SAKS (S&D, EE), k 7. aprílu

Odchádzajúci poslanci

Harlem DÉSIR (S&D, FR), k 8. aprílu

Ivari PADAR (S&D, EE), k 6. aprílu

Zmeny programu zasadnutia

Na žiadosť skupiny EPP boli rozprava k správe poslankyne McIntyre o vytváraní priaznivého prostredia pre podnikateľské subjekty a otázka na ústne zodpovedanie ohľadom konzultácie právnych predpisov EÚ s malými a strednými podnikmi pod názvom "desať naj," zaradené na prerokovanie v pondelok.

Na žiadosť skupiny Zelení bolo hlasovanie o správe poslankyne Meissner ohľadom námorného priestorového plánovania a integrovaného manažmentu pobrežnej zóny preložené z utorka na štvrtok.

 

- - -

 

Základné bankové účty pre všetkých

Právo na zriadenie základného platobného účtu budú mať všetky osoby s legálnym pobytom na území EÚ. Vyplýva to z textu smernice, ktorú v utorok schválil Európsky parlament. V budúcnosti tak nebude možné odmietnuť žiadateľa z dôvodu jeho štátnej príslušnosti či miesta trvalého pobytu. Poplatky a podmienky pre všetky platobné účty by mali byť vďaka novým pravidlám transparentnejšie a ľahko porovnateľné. Uľahčiť by sa mal aj prechod ku konkurencii, ktorá ponúkne lepšie podmienky.

"Táto smernica je predovšetkým o posilnení užívateľov bežných štandardných platobných služieb. Zabezpečenie prístupu všetkých klientov, vrátane migrantov a mobilných občanov, k základným účtom bude stimulom pre modernizáciu ekonomiky, uľahčí voľný pohyb a pomôže najviac znevýhodneným členom našich spoločností," vyhlásil spravodajca Jürgen Klute (GUE/NGL, DE).

Parlament návrh smernice schválil pomerom hlasov 603 (za): 21 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania).

Otvorený prístup

Parlament do novej legislatívy zapracoval požiadavku, aby sa povinnosť ponúkať platobné účty so základnými funkciami vzťahovala na všetky úverové inštitúcie alebo aspoň na taký počet,  ktorý by zaručil prístup k týmto účtom pre všetkých občanov v danom členskom štáte a zároveň zabezpečil dostatočnú konkurenciu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby základné platobné účty neponúkali iba internetové banky.

Právo na zriadenie základného platobného účtu sa bude vzťahovať na všetky osoby s legálnym pobytom na území EÚ, a to aj bez stálej adresy. Členské štáty môžu od potenciálnych klientov požadovať vysvetlenie dôvodov záujmu o zriadenie účtu v danej krajine, musia však plne rešpektovať základné práva  a slobody klientov a zabezpečiť, aby táto požiadavka neznamenala pre klienta prílišnú záťaž.

Jasné informácie

Nová legislatíva sprehľadňuje štruktúru poplatkov a úrokových sadzieb platobných účtov - tieto informácie by mali byť jasné a štandardizované naprieč EÚ - a umožňuje tak klientom, aby si ľahko porovnali ponuky rôznych bánk. V každom členskom štáte by mala existovať aspoň jedna nezávislá internetovej stránka  porovnávajúca úrokové sadzby a poplatky, ktoré si banky účtujú za svoje služby. Banky by zároveň mali povinnosť informovať potenciálnych klientov o možnosti zriadiť si základný účet.

Základný účet v kocke

Platobný účet so základnými funkciami bude klientom umožňovať ukladanie peňazí na účet, výbery v hotovosti, vrátane internetových platieb a platieb kartou. Klienti by mohli uskutočniť neobmedzený počet transakcií, ktoré by neboli dodatočne spoplatnené alebo by sa na ne vzťahoval primeraný poplatok. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že základné platobné účty na ich území nebudú poskytovať možnosť prečerpania (kontokorentný úver) alebo určia maximálnu sumu a trvanie povoleného prečerpania.

Jednoduchší prechod ku konkurencii

Zákazníci budú môcť za primeraný poplatok prejsť ku konkurenčnej banke v rámci EÚ, ktorá ponúka výhodnejšie podmienky. Prenos bankového účtu v rovnakej mene a krajine by mal byť uskutočnený bankou, ku ktorej klient prechádza, na základe jeho žiadosti a oprávnenia.

Zákazník v oprávnení určí všetky prichádzajúce platby, trvalé príkazy na úhradu a súhlasy s inkasom, ktoré sa majú presunúť. Do dvoch pracovných dní od prijatia oprávnenia požiada prijímajúca banka pôvodnú o vykonanie úloh, ktoré sú uvedené v žiadosti klienta.

Banky budú musieť bezodkladne nahradiť klientom všetky finančné straty, ktoré im vzniknú v dôsledku pochybení pri prenose účtu.

Reakcie slovenských europoslancov

"Každý spotrebiteľ by mal mať prístup k štandardným bankovým operáciám, ktoré sa týkajú jeho každodenného života. Výber a prevod finančných prostriedkov, uhrádzanie platobných príkazov ako aj použitie platobných kariet by mali byť súčasťou balíčka pri otvorení základného platobného účtu v celej Európskej únii," uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

"Únia sa smernicou pokúša upraviť pravidlá poskytovania služieb súvisiacich s používaním bankových účtov tak, aby boli organizované čo najprívetivejšie k užívateľom. Jej snahou je postupne docieliť taký stav, aby každý občan Únie disponoval aspoň jedným bankovým účtom a nebol odkázaný na hotovostné finančné operácie," uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

"Bankové poplatky za účty musia byť transparentné, zrozumiteľné a cenovo prístupné. Prístup k bankovým účtom musia mať aj zraniteľnejšie skupiny ľudí, aby ako spotrebitelia neboli vylúčení z každodenného života a mohli tak nakupovať a platiť bezhotovostne," uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Ďalší postup

Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti formálne schváliť Rada. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na ich transpozíciu do vnútroštátnych právnych poriadkov.

 

- - -

 

Parlament sňal bremeno záchrany bánk z pliec daňových poplatníkov

Parlament v utorok schválil trojicu opatrení, ktoré prenášajú riziko úpadku a prípadnej záchrany z pliec daňových poplatníkov na samotné banky. Dve z opatrení sa týkajú reštrukturalizácie a likvidácie problémových bánk, cieľom tretieho je zaistiť, aby v prípadne hromadného výberu garantovali vklady do 100.000 eur samotné banky, a nie daňoví poplatníci. Tieto opatrenia dopĺňajú už existujúci systém jednotného dohľadu a posúvajú EÚ bližšie k bankovej únii.

Parlamentu sa podarilo počas rokovaní primäť ministrov financií k značným ústupkom, a to najmä v súvislosti s pravidlami jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií bánk (jednotného rezolučného mechanizmu) a s ním spojeného bankami financovaného fondu v hodnote 55 miliárd eur. Nové opatrenia, rokovania o ktorých viedla za Parlament poslankyňa Elisa Ferreira (S&D, PT), významne zužujú priestor pre silovú politiku, ktorá by mohla zablokovať nevyhnutné opatrenia voči bankám, a zaisťujú rýchlejšie ustanovenie fondu a jeho spravodlivejšie využívanie.

Parlament v rámci smernice o ozdravení bánk, rokovania o ktorej viedol poslanec Gunnar Hökmark (EPP, SE), presadil, aby akékoľvek využitie verejných prostriedkov podliehalo veľmi prísnym postupom.

Revidované pravidlá ochrany vkladov, ktorých spravodajcom bol poslanec Peter Simon (S&D, DE), zabezpečia, že vkladatelia sa v prípade úpadku banky dostanú k svojim peniazom omnoho rýchlejšie. Nová legislatíva tiež ukladá bankám povinnosť vložiť do systému ochrany vkladov skutočné finančné prostriedky, a nie len záväzky.

Povinnosť bánk podieľať sa na stratách a obnove

Počas hospodárskej krízy boli straty mnohých bánk prenesené na daňových poplatníkov, hodnota samotných bánk pritom ostala prakticky nedotknutá. Princíp bail-in, ktorý je zakotvený v dvoch právnych normách týkajúcich sa riešenia krízových situácií, predstavuje záchranu bánk využitím ich vnútorných zdrojov. Znamená to, že vlastníci banky (akcionári), ako aj jej veritelia (najmä vlastníci dlhopisov), sa budú ako prví podieľať na prípadných stratách banky pred mobilizáciou akýchkoľvek vonkajších zdrojov. 

Dvojica legislatívnych textov ukladá tiež bankám povinnosť financovať rezervné fondy, ktoré by pokryli ďalšie straty po vyčerpaní vnútorných zdrojov banky. Členovia bankovej únie (členské štáty eurozóny a prípadne ďalšie krajiny, ktoré sa rozhodnú pridať), budú zdieľať bankami financovaný jednotný fond na riešenie krízových situácií (jednotný rezolučný fond) v hodnote 55 miliárd eur, ktorý sa bude napĺňať postupne - počas nasledujúcich ôsmich rokov. Krajiny mimo bankovej únie zriadia v priebehu desiatich rokov svoje vlastné vnútroštátne fondy, opäť financované bankami, vo výške jedného percenta objemu krytých vkladov.

Znižovanie nákladov obmedzením politického zasahovania

Poslanci dlhodobo presadzovali myšlienku, že rozhodnutie o ďalšom postupe v prípade, keď sa banka dostane do problémov, musí byť prijaté na pevnom technickom (nepolitickom) základe. Niektoré členské štáty si naopak priali, aby kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o spôsobe riešenia jednotlivých prípadov spadajúcich pod jednotný rezolučný mechanizmus zohrávali ministri financií. Výsledný kompromis však výrazne obmedzuje ich vplyv a politické tlaky a umožňuje spravodlivejšie, rýchlejšie a lacnejšie riešenie situácie problematických bánk.

Lepšia ochrana vkladateľov

Revízia systému ochrany vkladov zaviaže členské štáty k ustanoveniu bankami financovaných vnútroštátnych mechanizmov, ktoré odškodnia vkladateľov až do výšky 100.000 eur v prípade, že ich banka nebude schopná vyplatiť sama. Za vklady tak nebudú musieť prebrať záruku daňoví poplatníci.

Poslancom sa tiež podarilo presadiť, aby sa vkladatelia dostali k svojim peniazom rýchlejšie. Ich vklad v plnej výške (prípadne časť vkladu, na ktorú sa vzťahuje záruka) by mal byť k dispozícii do siedmich pracovných dní, v prípade naliehavej potreby by čiastka na úhradu nákladov na živobytie, o výške ktorej rozhoduje každý členský štát samostatne, mala byť k dispozícii v priebehu piatich dní. Poslanci tiež do textu vložili klauzulu, ktorá zabezpečuje ochranu aj pre prechodne vysoké vklady. Ak suma na účte dočasne prekročí 100.000 eur, napríklad v dôsledku predaja nehnuteľnosti, celá táto čiastka nad hornou hranicou ochrany, alebo aspoň jej časť, bude chránená po dobu minimálne troch mesiacov.

Reakcie slovenských europoslancov

"Nový systém ochrany vkladov podporujem preto, že stanovuje pravidlá, ktoré v prípade zlyhania ktorejkoľvek banky v členskom štáte EÚ zaistia, že vklady do 100 000 eur budú chránené samotnými bankami pričom bremeno nepadne na daňových poplatníkov," uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

"Vo vystúpení som poukázal na vážne ohrozenie SR týmto projektom. Nová legislatíva, umožňujúca transformáciu dcérskych spoločností zahraničných bánk na pobočky a následné nekontrolované vysávanie likvidity zo slovenských pobočiek do zahraničných centrál, vytvára totiž veľké riziko destabilizácie nášho finančného prostredia," uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

 

- - -

 

Parlament žiada povinné označovanie pôvodu výrobkov a prísnejšie pravidlá bezpečnosti

Označenie 'vyrobené v' by malo byť povinné pre temer všetky nepotravinové výrobky predávané na jednotnom trhu. Vyplýva to zo zmien k dvom legislatívnym návrhom, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci za účelom posilnenia ochrany spotrebiteľa v EÚ presadzujú vyššie požiadavky na bezpečnosť výrobkov a prísnejšie pravidlá dohľadu nad trhom. Parlament tiež navrhuje prísnejšie tresty pre spoločnosti predávajúce nevyhovujúce alebo potenciálne nebezpečné výrobky.

Povinné označovanie krajín pôvodu výrobkov zvýši ich sledovateľnosť a posilní tak ochranu spotrebiteľa, uvádzajú poslanci, ktorí podporili návrh Komisie na zmenu dobrovoľného označovania pôvodu nepotravinových výrobkov na povinné. V súčasnosti nie je možné dopátrať sa k výrobcovi až pri desiatich percentách tovarov, ktoré zachytí výstražný systém rýchlej výmeny informácií EÚ (RAPEX).

"Je to veľký krok smerom k transparentnosti v dodávateľskom reťazci a pozitívum pre spotrebiteľov," vyhlásila parlamentná spravodajkyňa nariadenia pre bezpečnosť spotrebných výrobkov Christel Schaldemose (S&D, DK). Vyjadrila tiež hlboké poľutovanie nad tým, že členské štáty EÚ sa kvôli nezhodám ohľadne tejto otázky  nedokázali dohodnúť na spoločnom postoji. Výsledkom je zablokovanie rokovaní o nariadení ako celku, a to na úkor bezpečnosti spotrebiteľov v EÚ, dodala.

Parlament jej správu schválil pomerom hlasov 485 (za): 130 (proti): 27 (zdržalo sa hlasovania).

Uvádzanie krajiny pôvodu

Označenie 'vyrobené v' by sa malo vzťahovať na temer všetky výrobky predávané v EÚ, medzi výnimky by okrem potravín mali patriť napríklad aj lieky. Výrobca by si na základe Parlamentom schváleného textu mohol vybrať, či využije označenie 'vyrobené v EÚ' alebo na obale uvedie konkrétny členský štát pôvodu.

V prípade, že sa na výrobe tovaru podieľali viaceré krajiny, za "krajinu pôvodu" sa považuje tá krajina, "v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie" a "ktorého výsledkom je nový výrobok," alebo ktoré predstavuje "dôležitý stupeň výroby."

Prísnejšie sankcie za porušovanie pravidiel

Poslanci s cieľom zabezpečiť, aby sa zločin nevyplácal, navrhujú zaviesť " primerané a odrádzajúce" sankcie. Tie by mali zohľadniť závažnosť, trvanie a úmyselný charakter porušenia pravidiel, skutočnosť, či sa daná spoločnosť už dopustila podobného činu, ako aj veľkosť spoločnosti.

Komisia by podľa poslancov mala vypracovať celoúnijnú čiernu listinu pre subjekty, u ktorých sa zistilo opakované a úmyselné porušovanie predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov. Parlament tiež navrhuje zriadenie celoeurópskej databázy zranení spotrebiteľov, ku ktorým došlo v súvislosti s použitím výrobkov.

"Táto legislatíva predstavuje významný krok smerom k silnejšiemu a koordinovanejšiemu celoeurópskemu dohľadu založenému na posúdení rizika. Lepší dohľad znamená bezpečnejšie výrobky pre občanov EÚ," uviedla parlamentná spravodajkyňa nariadenia o dohľadu nad trhom Sirpa Pietikäinen (EPP, FI).

Plénum jej správu schválilo pomerom hlasov 573 (za): 18 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcie slovenských europoslancov

"Vysledovateľnosť pôvodu tovaru, účinnosť nápravných opatrení až po stiahnutie a likvidáciu tovaru, zohľadňovanie kategórie spotrebiteľov s ohľadom na ich zraniteľnosť, najmä detí, seniorov a postihnutých osôb a uvádzanie mena a adresy výrobcu na všetkých výrobkoch v EÚ, prispeje k dôvere a bezpečnosti výrobkov pre spotrebiteľa," uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Ďalší postup

Európsky parlament schválil legislatívny návrh v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci tak budú môcť pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign