Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Falšoval primátor podpisy?

Miloš MajkoDátum21. 02. 2013 23:04:09TémaINFOSLOBODA
200

Trenčianske Teplice  |   V samosprávach po celom Slovensku sa dejú čudné veci. Hlavne v poslednom období, akoby sa so škandálmi, kauzami a problémami roztrhlo vrece. Nie sú ušetrené malé obce ani veľké mestá. To akosi nám dáva tušiť, že niečo nie je v poriadku. Niečo nefunguje. Alebo, že by fungovalo viac, ako je zdravé a spoločnosťou tolerovateľné?

Už niekoľko dní médiá pretriasajú kauzu   Trenčianskych Teplíc bytostne sa týkajúcu dvoch poslankýň  MsZ a primátora mesta. Falšovanie a anonymné udávanie. Čím je táto kauza tak trochu výnimočná? Obidve poslankyne majú v rukách znalecký posudok a ďalšie materiály, ktorých výpovednú hodnotu je  zatiaľ určite ťažké spochybniť. 

Poslankyne MsZ    Zuzana Ďurmeková  a Monika Psotná  nás oslovili a požiadali o stretnutie.  Dohodli sme sa a operatívne sme sa stretli  asi na pol ceste v jednej z piešťanských kaviarní. Po asi štyri a pol hodinovej debate sme zapli kameru a vznikli zaujímavé výpovede dvoch žien, ktoré sa do kolobehu niekoľko mesačných problémov dostali tak rýchlo, že sa nestíhali čudovať. Viac vo videorozhovore.

- - -

V piatok ráno má byť občanom  Trenčianskych Teplíc distribuovaný tento list.

Čitatelia novín si už nepochybne zvykli na to, že sa snažíme uverejňovať podľa možnosti materiály, ktorých autorstvo je nespochybniteľné.  List, ktorý nám dali k dispozícii si môžete prečítať. 

Vážení spoluobčania,

   podľa vašich reakcií ste so znepokojením a pobúrením prijali závažné informácie uverejnené 18.2.2013 v hlavnom spravodajstve TV Markíza a RTVS (pozri archív RTVS - regionálny denník 18.2.2013 o 17.30 hod. a správy o 19.00 hod. od 12.min.), týkajúce sa osoby a činnosti primátora nášho mesta Štefana Škultétyho. Uverejnené skutočnosti vrátane dlhodobého a opakovaného dehonestovania, napádania a ironizovania viacerých poslancov a občanov mesta, ako aj zatajovania zmlúv a skutočností okolo sporných predajov majetku mesta sú natoľko závažné, že aj mnohí, ktorí mu doteraz fandili a často ho aj nekriticky  obhajovali zostali šokovaní. Primátor sa rád na verejnosti a v médiách prezentuje ako pokrokový, ústretový predstaviteľ otvorenej a transparentnej samosprávy. Snaží sa pôsobiť dojmom dôveryhodnosti a predstieranej serióznosti. Veci však mnohokrát nie sú také, akými sa javia.  Žiaľ,  stalo sa to aj v Trenčianskych Tepliciach !!! Okrem nezanedbateľnej skutočnosti, že primátor je v meste iba účelovo prihlásený k trvalému pobytu a v skutočnosti aj s rodinou žije v Trenčíne, chceme poukázať na jeho protiprávne, amorálne, nečestné a spoločensky nebezpečné konanie.

   Ako zvolený primátor  po komunálnych voľbách v novembri 2010  nevyvinul žiadne úsilie o konštruktívnu spoluprácu a komunikáciu so všetkými poslancami, ale naopak dehonestoval, napádal a ironizoval časť poslancov a tým polarizoval MsZ  a aj obyvateľov mesta. O mnohých jeho praktikách a vyjadreniach ste sa mohli presvedčiť pri sledovaní záznamov zo zasadnutí MsZ. Nezveličujeme, ale podobné  metódy a praktiky sa používali v neslávne známych 50-tych rokoch v období kultu osobnosti. Posúďte sami:  

18.3.2011 – na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v TN bol doručený list s názvom Vec: podnet na preverenie výkonu práce profesionálneho rodiča – na poslankyňu Moniku Psotnú. List bol podpísaný ako „Občania Baračky“.

18.3.2011 – na Inšpektorát práce v TN bola doručená Sťažnosť na podnikateľku, poslankyňu Zuzanu Ďurmekovú. List bol podpísaný „ Monika Psotná“.

19.5.2011 – poslankyni Monike Psotnej bol z Inšpektorátu práce v TN doručený list – ktorý reagoval na jej údajný podnet, ktorým údajne žiadala preskúmanie podmienok u podnikateľky, poslankyni Z. Ďurmekovej.

M. Psotná vyžiadala v ÚPSVaR TN a z IP TN fotokópie oboch podaní + obálky. Po vzhliadnutí rukopisu vedela, že rukopis pozná a tušila, kto je pisateľ oboch udaní.

24.8.2011 – M. Psotná podáva na Okresnej prokuratúre v TN trestné oznámenie na neznámu osobu - s podozrením na konkrétnu osobu – PhDr. Štefana Škultétyho.

10.11.2011 na Obvodnom oddelení PZ v Tr. Tepliciach v tejto veci Š. Škultéty do zápisnice uviedol: „Ja si absolútne neviem vysvetliť skutočnosť, že mňa Mgr. Psotná uviedla ako potenciálneho možného páchateľa pri písaní anonymu a taktiež pri písaní sťažnosti na Inšpektorát práce Trenčín.“ ďalej citácia: „Taktiež neviem uviesť skutočnosť, na základe akých podkladov Mgr. Psotná vyvodila záver, že som ju v jej mene podpísal vo veci sťažnosti na pracovné podmienky. Neviem si vysvetliť jej konanie.“ Ďalej citácia: „Nie nemám záujem jej uškodiť v osobnom živote. To je všetko, čo chcem k danej veci uviesť. Prehlasujem, že všetko čo som povedal sa zakladá na pravde, nič som vedome nezamlčal ani si nevymyslel.“

21.11.2011 Obvodné oddelenie PZ v Trenčianskych Tepliciach prerušuje trestné stíhanie vo veci prečinu ohovárania bez vykonania ďalšieho dokazovania.

27.11.2011 Monika Psotná podáva sťažnosť proti predmetnému uzneseniu a trvá na vyhotovení znaleckého posudku z oblasti grafológie.

14.12.2011 Okresná prokuratúra v Trenčíne vyhovela sťažnosti a zrušila uznesenie o prerušení trestného stíhania. Skonštatovala, že príslušník PZ vydal uznesenie predčasne, bez zabezpečenia dostatočných dôkazov a uložila poverenému príslušníkovi PZ, aby vo veci znova konal a rozhodol.

03.02.2012 na Obvodnom oddelení PZ v Tr. Tepliciach Š. Škultéty do zápisnice uviedol: „Nie je v mojom záujme žiadnu osobu priamo z osočovania obviňovať, avšak ja vyjadrujem podozrenie že osoby poslancov Mestského zastupiteľstva Trenčianskych Teplíc a to Zuzana Ďurmeková, Marian Kočiš, ďalej podnikateľ Igor Chyla a dôchodca Ján Mano mohli byť zúčastnení na čine, ktorý je predmetom vyšetrovania.“ Ďalej citácia: „Prehlasujem, že všetko čo som povedal sa zakladá na pravde, nič som vedome nezamlčal ani si nevymyslel“.

23.1.2013 – Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, odbor prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz, Bratislava vydáva Znalecký posudok vo veci prečinu ohovárania ČES:PPZ-KEU-BA-EXP-2012/3007 – v závere je uvedené:

* Bod 7 – Zistiť, či sporný originál obálky „Sťažnosť“ spoločne s podpisom originálu listu vo veci sťažnosti na pracovné podmienky s podpisom Monika Psotná napísal PhDr. Štefan Škultéty. Odpoveď: ......Sporný podpis na origináli listu „Vec: sťažnosť na pracovné podmienky a nelegálne zamestnávanie“ na ktorom je uvedený v odtlačku pečiatky dátum 18.3.2011 nami ozn. SM 1/61-12, vyhotovil PhDr. Štefan Škultéty.

* Bod 8 – Zistiť, či sporný originál obálky „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ napísal PhDr. Štefan Škultéty. Odpoveď: Sporné zápisy na obálke „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“, na ktorom je uvedený v odtlačku pečiatky dátum 17.3.2011 nami ozn. SM 3/61-12, vyhotovil PhDr. Štefan Škultéty.

   Šfefan Škultéty nielenže písal na poslancov udania, na polícii krivo vypovedal, ale ešte aj nepravdivo obviňoval ďalších poslancov a členov komisie s cieľom vyvolať medzi nimi vzájomnú nedôveru, nevraživosť a napätie. Primátor mesta dostal od občanov mandát na to, aby ľudí spájal a vytváral  vhodné prostredie. Toto jeho konanie je odsúdenia hodné, morálne nízke a spoločensky nebezpečné. Primátor je osoba verejne činná a známa, sú na ňu kladené zvýšené nároky týkajúce sa nielen čestnosti a hodnovernosti, ale aj jej úcty k Ústave SR, k ústavnym zákonom, k zákonom a k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom a tiež k ochrane dôstojnosti, cti, dobrého mena a povesti každej fyzickej osoby !    

 

  Vážení spoluobčania,

pravda, aby bola pravdou zrejme musí byť popretá, odmietnutá a opäť prijatá. Niekedy jej môže dlhšie trvať, kým sa zrodí. Tejto pravde to trvalo takmer dva roky.

   Mnohí ste v osobnom kontakte s PhDr. Štefanom Škultétym a preto majte na pamäti, čoho je tento človek schopný !!! 

   Primátor mesta Štefan Škultéty vo vyjadreniach pre médiá naďalej klame a zavádza, nerešpektuje Policajný zbor SR, nectí právne predpisy, čím porušuje sľub, ktorý zložil.

Vyzývame Štefana Škultétyho, aby sa vzdal funkcie primátora mesta Trenčianske Teplice !

Poslanci MsZ:  Ďurmeková Zuzana,   PhDr. Kočiš Marian,   MUDr. Oriešek Roman,

                          Mgr. Psotná Monika,   Ing. Strieška Peter,   MUDr. Žbirková Darina

Viac:  www.tteplice.sk,  alebo  Facebook – skupina  Zachráňme Teplice


- - -

Z dôvodu dodržania objektivity, sme sa snažili telefonicky nakontaktovať aj na primátora mesta   Trenčianske Teplice. Nepodarilo sa nám to, preto sme mu zaslali e-mail.

reporter24

 
komu: primator,

Vazeny pan   Dr. Štefan Škultéty, primator mesta  Trencianske Teplice!

Dnes nasu redakciu oslovili niektori poslanci  MsZ  mesta  Trencianske Teplice a poskytli nasmu mediu rozhovor vo veci falsovania listov a udajov v nich  Vasou osobou. Na stretnuti sme mali moznost vidiet znalecky posudok a dalsie podklady, ktorymi v danej veci poslanci disponuju.
Nakolko chceme citatelom a divakom priniest informacie korektne, Vam tymto  davame moznost vyjadrit  Vase stanovisko k predmetnej veci, ktora bola v tychto dnoch medializovana  viacerymi mediami a televiziami.
Vase stanovisko  (ak bude dorucene e-mailom)  uverejnime v plnom zneni bez akychkolvek uprav. Ak mate zaujem o vyjadrenie na kameru, prosim informujte nas tak isto e-mailom.

S pozdravom
Milos Majko

kontakt: 0907 277 777

- - -

Odpoveď do uverejnenia tohto materiálu nám doručená nebola. Ak primátor odpovie, e-mail od neho prinesieme v aktualizácii materiálu alebo samostatnom článku.

Nebudeme hovoriť, ktorá zo strán má pravdu, no v každom prípade  je smutné, že takáto kauza vôbec vznikla.  Vyzerá to tak, že  demokracia niekde opäť dostáva minimálne zopár  faciek. Všimnú si to aj občania? 

 

Poznámka: SOL nezodpovedajú za obsah listu. Vo videu sú autentické vyjadrenia poslankýň MsZ a sú uverejnené bez akéhokoľvek strihu. Materiály na publikovanie poskytli poslankyne MsZ.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko


Skryť všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Jozef | 26-02-2013 09:54:03
Peter, na to je potom len jedna rada:
Zalozte si Vasemestoonline. zozente takeho sialenca ako je M.M., ktory za svoje bude ochotny makat, nebude mu vadit, ze nie je s rodinou, ze nanho ludia zazeraju, niektori pomaly pluju, ze mina prachy svojej rodiny a mate "vystarano".
Registrovaný Peter Lupták Peter Lupták | 26-02-2013 09:39:56
Len na vysvetlenie pre Daru. Na mestskej stránke sa nič neobjaví hneď, kým to neprejde povolením primátora. Až potom to tam druhý deň nabehne, ale len v prípade, že to primátor dovolí a príspevok je taký, že mu nerobí problémy naň odpovedať. Zopár nepríjemných otázok, podotýkam slušných, dostal aj na facebooku a všetkých nás už odstrihol, pridávať príspevky už môžu len jeho priatelia. Máme s tým skúsenosti viacerí.
Jozef | 26-02-2013 08:51:42
Dara, ale toto nie je ofic. mestske forum. Toto je sukromna zalezitost M.M. pre ludi mesta.
Dara | 26-02-2013 08:22:48
Nebolo myslené príspevky - ale otázky (tieto komentáre). Napíšeš, klikneš a objaví sa to hneď.
sopornan | 26-02-2013 07:52:38
až mám pocit, že nás starosta chodil k tomu vášmu na skusy. Jak cez kopirák, anomymy, udania, sťažnosti...
Jozef | 26-02-2013 07:38:31
Dara, a do Seredskych N. otazky priamo vkladat mozno?
Alebo samostatne prispevky?
Priamo? on line?
Nemusi ich schvalovat (zatial, redakcna rada uz sa chysta) sam velky povereny bloger?
Dara | 26-02-2013 01:05:27
To sa mi nechce veriť, že by občania strpeli, aby nemohli dávať otázky priamo do média, ktoré je na to určené. Tam je ešte feudalizmus? To predsa nemôže podliehať primátorovi. Veď existuje nejaká žurnalistická etika. To nemyslíte vážne že by sa primátor zaoberal takými hlúposťami.
Registrovaný Peter Lupták Peter Lupták | 25-02-2013 23:56:53
Rubriku na mestskej stránke Tr.Teplíc? Ha,Ha. Ta funguje tak, že keď odošlete na blog príspevok, tak sa objaví len administrátorovi, ten to dá na stôl primátorovi a ten rozhodne či daný príspevok bude uverejnený. Viacerí s tým máme takéto skúsenosti. Teda v konečnom dôsledku mestské média platené z našich daní fungujú len na pestovanie kultu osobnosti primátora a vymývanie mozgov ľuďom, ktorí si ešte stále naivne myslia, že žijú v demokratickej krajine. Je až zarážajúce ako sa doba stále opakuje. Výrok SOKRATES 400 rokov pred n.l. : Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú práva mužov, cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci nakoniec demokraciu ovládnu, pretože zločinci od príody tiahnu po pozíciach moci, vznikne tyrania horšia ako najhoršia monarchia, alebo oligarchia.
O. Janák | 25-02-2013 18:58:51
Tu nejde o riešenie problematiky, aká je vo vašom meste. Nato máte určite svoju rubriku na mestskej stránke. Tu je poukázané /a je to aj dokumentami podložené/ že vo vašom meste primátor spáchal niečo protizákonné. Je jedno na koho, ale je to protizákonné. Za to musí niesť zodpovednosť osobnú aj politickú. Ani 10 opravených chodníkov nemôže vygumovať trestnosť takéhoto konania.
Obyvateľ | 25-02-2013 12:18:02
Keby ste sa uz konečne neosočovali a neohovárali jeden druhého ako keby Teplice boli nejaké veľkomesto. Veď má úbohých 3000 obyvateľov. Radšej treba dať hlavy dokopy a rozmýšlať, ako opraviť cesty v meste, veď je to jeden tankodrom a ako prilákať do mesta ľudí a kúpeľných hostí. Veď pomaly tam už nikto nechodí a ani chodiť nebude. A na čo, kúpalisko rozpadnuté, tak načo by aj chodili. Veď keď tam bolo plno, tak len kvôli Zelenej žabe.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 25-02-2013 00:41:33
http://www.amreport.sk/2013/02/cesky-sudca-obvineny-z-korupcie-je-vo-vazbe/
Igor Chyla | 24-02-2013 18:40:44
Nezabudnite, že náš primátor posielal takýchto anonýmov viacej.Viem dokázať lepenie samolepiek na autách, udávania na hygiene a úradoch.Je to človek, ktorý ubližuje všetkým, ktorý s ním nesúhlasili, vždy každému všetko vrátil a tešil sa z toho ako malý chlapec.Je to človek, ktorý sa nevie pozerať nikomu do očí iba do zeme a naviac nikdy nevedel pozdraviť keď niekde prišiel.To môžem dokázať taktiež.Moja jedna smena v kaviarni ho to naučili ale verte mi, že som sa hanbil ja pred nimi koho som išiel posadiť na primátorskú stoličku čo mi dodnes vyčitajú.
Igor Chyla | 24-02-2013 18:27:52
Myslím písatela Miki,Tr.Teplice
Igor Chyla | 24-02-2013 18:22:24
Poprosím menovaného pána nech sa podpíše alebo má strach?
1234 | 24-02-2013 10:18:07
sranda
trencanskoteplicky primator anonymne udavat nemoze lebo je to neospravedlnitelne
a anonymy v diskusii v korektnych novinach to robit mozu masovo
tomu hovorim demokracia a rovnake prava
saša | 24-02-2013 09:55:02
Dlhodobo sledujem tieto noviny a potvrdzujem vysokú korektnosť. V tomto prípade nejde o osoby a obsadenie ale o neospravedlniteľný čin voleného funkcionára. Je jedno proti komu písal, podstatné je že spoločnosť takýto počin nemôže tolerovať.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 24-02-2013 05:16:04
Je pravdou, ze sme v ziskavani materialov ini, ako vacsina medii. Nikdy neprosime o vyjadrenie - korektne ponukame moznost. Nebudeme niekoho prenasledovat, cakat na to, kedy sa oz rozhodne vyjadrit sa - samozrejme hovorime o volenych funkcionaroch. Je to ich povinnost. Ak jej nie su si vedomi, tak citatelia, obcania a volici nasledne maju moznost urobit si nazor a zariadit sa.
Roman Lacho | 23-02-2013 21:56:16
Normálne ešte chodí po tom meste a pozerá sa do očí tým deckám z detského domova? Na obhajobu takéhoto svinstva sa može postaviť prosím kto?
@miki | 23-02-2013 20:33:09
A si sam Skultety, alebo Miki Dz., lebo "normalny" clovek toto nenapise
Daša | 23-02-2013 20:25:35
Dala som si tú prácu a našla som reportáž na STV. Redaktorka tam tiež konštatuje, že sa primátor vyhýba a zatajuje. Rovnako mu dali šancu vyjadriť sa aj tieto noviny. Keby bol čistý, nevyužil by to?
Ján Sluka | 23-02-2013 19:15:58
Ak majú v Trenčianskych Tepliciach všetci taký žalúdok ako pisateľ ktorý ešte útočí na napadnuté osoby, tak by som tam nechcel žiť ani chvíľu. Žijem v Senci a nepoznám ani poslankyne, ani primátora. Viem ale čítať a vo fotogalérii vidím znalecký posudok. Neviem či by som našiel dosť slín na opľutie takého človeka...
Vladimír Špánik(ZOMOS) | 23-02-2013 18:51:28
nie len pre: miki, Tr. Teplice | 23-02-2013 18:24:46
Táto diskusia sa vedie pod článkom s názvom, Falšoval primátor podpisy?
To je tá otázka ktorá by mala čitateľov zaujímať a osočovanie tu ozaj nie je na mieste.A nikto nemusí byť znalcom Tr.tTplíc aby si nemohol urobiť názor.Ak niekto disponuje znaleckým posudkom, kde je jasne napísané kto je pisateľom skúmaného textu,tak potom o čom je treba viesť ešte diskusiu?
Ak diskutovať, tak snáď jedine o morálnych aspektoch takéhoto správania voleného verejného činiteľa.Osobne verím tomu, čo bolo verejnosti predložené,tým viac,že pokus o vysvetlenie primátorom bol veľmi nepresvedčivý,čomu sa ani niet čo diviť pod ťarchou predložených dôkazov.V rovine morálnej to jednoznačne odsudzujem a z trestnoprávneho pohľadu je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní.
Smutné je,že v ZOMOSe evidujeme viac podobných skutkov starostov v prípadoch, ak sa im jedná o ich stoličky a postavenie.
miki, Tr. Teplice | 23-02-2013 18:24:46
ja neurážam tieto noviny, ale tých mudrcov, čo tu vypisujú a o Trenč. Tepliciach vedie prd, ale dajú na nejaké vyjadrenia dvoch zakomplexovaných báb, ktoré sú pekne trápne
Daniš | 23-02-2013 18:10:00
Druhá strana ak dobre čítam bola redaktorom Majkom vyzvaná a dostala možnosť sa vyjadriť pán Miki. Že to nevyužila, na to má tiež právo. Ale neurážajte tieto noviny, že sa nepýtali druhej strany. Toto je mimoriadne korektná a objektívna platforma.
miki, Tr. Teplice | 23-02-2013 15:51:51
Skúste sa spýtať, aj druhej strany , Vy ktorí ho tu odpisujete. Ved ani nepoznáte Psotnú a Ďurmekovú čo sú zač ako okrádajú ľudí a chcu sa silou mocou dostať k moci spoločne s ďalšími trapošmi pánmi ako I.CH., M.K.,P.S.
Zuzana Ďurmeková | 23-02-2013 12:23:50
Nepoznám anonymy zo Šoporne, ale ak máte podozrenie na konkrétneho pisateľa a máte nejaký dôkaz, rozhodne treba ísť za pravdou. Nám to trvalo takmer dva roky, kým sa to vyšetrilo. Ak ste si istí, treba za tým ísť aj keď polícia na prvý krát nevykoná šetrenie (myslím grafologický posudok). Je zarážajúce, že sa polícia uspokojila s tým, že podozrivá osoba sa nepriznala a vec sa z ich pohľadu stala uzavretá. Nechcelo sa im, alebo museli? Ťažko hľadať odpoveď, ale v každom prípade je to smutné. Smutné pre občana.
anonym | 23-02-2013 12:20:19
Pravda je taká, že žiadnemu politikovi sa veriť nedá. Ak niekto napíše "veril som mu...", tak by sa mal sám nad sebou zamyslieť. Veriť sa nedá absolútne žiadnemu, vidíme to aj v Seredi po posledných voľbách.
sopornan | 23-02-2013 11:45:14
aj poslanci soporne by mali dať preveriť anomymy, o ktorých hovorili, že dostali. Raz na každého príde,
J. Žabárová | 23-02-2013 11:28:16
To myslel Frešo, že kto mohol chcieť toho primátora poškodiť?
Ten kriminalistický ústav čo vydal znalecký posudok? Alebo hovorkyňa polície čo to jednoznačne potvrdila - bolo to na STV?
Registrovaný Peter Lupták Peter Lupták | 23-02-2013 00:39:11
Stranícke krytie? SDKÚ. Zaujímavo sa vyjadril novinárom SME p. Frešo: SDKÚ za Škultétym stojí. „Počkáme si na koniec vyšetrovania. Nedá sa vylúčiť ani zámer poškodiť primátora, ktorý zvažuje právne kroky,“ napísal.
Neviem čo sa má ešte vyšetriť, keď už je dokázané znaleckým posudkom jeho písmo a ešte aj na obálke, nenapísal len adresu, ale aj "sťažnosť na výkon práce profesionálneho rodiča". Je to spoločensky vysokonebezpečný človek, ktorý celý čas útočí a robí štbácku prácu odkedy nastúpil do úradu, jedine toto mu však ušlo a nemôžu to už spochybniť. Dokonca aj v týchto dňoch pokračuje s ovplyvňovaním ľudí, čo pracujú pod ním a dovolili si, príspevkami sa pripojiť k nám. Nikto by sa nemal voči takýmto ľuďom stavať ľahostajne, pretože inokedy môže zaútočiť aj na naše rodiny. Títo ľudia nám berú slobodu, demokraciu a kvôli takýmto chamtivým ľuďom, čo kvôli svojmu egu a láske k peniazom stratili morálku, máme na Slovensku krízu. Tento skutok je len špička ľadovca o čom budeme ešte počuť.
macej stropkov | 22-02-2013 23:51:51
ta to buk valalský taký je jak žimný grys
´P.Benko Tr.Teplice | 22-02-2013 23:45:35
Veril som mu ale sklamal ma a to som mu dal sponzorské pre syna na futbal u mna skončil
PhDr.Martina Jurkovičova Trnava | 22-02-2013 23:33:33
Som prekvapená že taký mladý človek vzdelaný je taký ubožiak a čo jeho rodina a ludia okolo neho vedˇ musia na neho pluvat
Denisa Š. | 22-02-2013 23:21:49
Nevie niekto aké stranícke krytie má ten primátor? Za čo kandidoval?
lajo | 22-02-2013 23:12:13
ak tento človek nevezme vercajch z uradu a polícia ho nazavrie tak čo sme za právny štát
Marek | 22-02-2013 23:11:22
Je načase odložiť teplú perinku, vstať sa a pretrieť si oči. Ešte lepšie, ísť sa celý strčiť do ľadovej vody. To ten človek prechádza normálne za svetla mestom a nikto mu nepľuje do očí? Mal som s demokraciou pomerne zlé skúsenosti ale toto prekročilo všetky medze. Otvorene - hyena.
Jaja | 22-02-2013 19:34:12
Neviete ako to dopadlo? Ako sa dozvieme či sa vzdal ?
Ak to nespraví sám, starí ľudia vraveli "Zobrať zasra.ú metlu a vymiesť...
tibor | 22-02-2013 09:31:48
http://trencin.sme.sk/c/6708477/policia-nasla-za-udaniami-primatora-trencianskych-teplic.html
Sa mi tu lubi citat od primatora, je to ale "charakter":
„To, že moje písmo je eventuálne na obálke, svedčí o tom, že som ju posielal? To nemyslíte vážne?“
Šoporňa | 22-02-2013 08:51:56
Podobné anonymy sú šírené aj na poslancov a občanov v obci Šoporňa. Je to zvláštna demokracia!!!
Pavol Pachník | 22-02-2013 08:27:50
Hlavne v poslednom období, akoby sa so škandálmi, kauzami a problémami roztrhlo vrece.

Nesúhlasím s týmto ... POVEDAL BY SOM - toto je len špička ľadovca o ktorej sa dozvedávme , pretože toto médium vie ako informovať, a chce infromovať, avšak nemôže infomovať o všetkom čo sa deje na tomto bananistane !!!
A že toho je na MRAKY, to si píšte pán Majko, toho je toľko ,že tu nepomôže žiadne otáľanie a žiadne riešenie, tu musí prísť okamžitá a jasná a tvrdá zmena ! pretože toto už presahuje medze krajnosti !!!
Všetky takéto výlevy ktoré ostanú nepotrestané, tvrdým spôsobom atakujú základy demokracie a posilujú vieru vo "SVOJU" nezmeniteľnú pravdu takýchto samovládcov !!!

POĎME urobiť konečne zmenu !!!

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign