Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Polícia radí: Povinnosti motoristov v Chorvátsku

Prezídium PZSR |MM| Polícia prináša ďalšie rady a odporúčania motoristom, ktorí sa chystajú stráviť letnú dovolenku v Chorvátsku, kde budú občanom pomáhať aj vyslaní slovenskí policajti.

     Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými svetlami v zimných mesiacoch aj počas dňa. Kvôli vlastnej bezpečnosti odporúčame mať svetlá rozsvietené stále, aj v lete.  Je zakázané používať mobilný telefón počas jazdy motorovým vozidlom (môže sa používať iba s hands-free).

Povinnosti mladých vodičov v Chorvátsku

     Vyberáme niekoľko dôležitých ustanovení zo zákona o bezpečnosti cestnej premávky:

     Mladý vodič nesmie riadiť vozidlo na ceste rýchlosťou väčšou ako 80 km/h, na rýchlostnej ceste a ceste pre motorové vozidlá rýchlosťou väčšou ako 100 km/h, na diaľnici rýchlosťou väčšou ako 120 km/h a jazdiť mopedom rýchlosťou väčšou ako 40 km/h. Mladý vodič nesmie riadiť ani začať riadiť motorové vozidlo ak má v organizme omamné a psychotropné látky, alkohol alebo vykazuje znaky opitosti.

     V zmysle chorvátskeho zákona sa za mladého vodiča považuje vodič vo veku do 24 rokov.

Čo v prípade dopravnej nehody v Chorvátsku

     O dopravnej nehode najprv upovedomte políciu (tel.: 192). (Nie je potrebné v prípade dopravnej nehody s malou materiálnou škodou.) Vykonajte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky (oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník), aby sa predišlo vzniku nového nebezpečenstva. Počkajte na príchod polície.

     V prípade škody na vozidle žiadajte od polície záznam o dopravnej nehode, bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu a budete ho potrebovať aj pre poisťovňu na Slovensku. Záznam o dopravnej nehode (ZAPISNIK O OČEVIDU) nedostanete na mieste nehody, ale Vám ho vydajú na príslušnom policajnom oddelení, ktoré nehodu riešilo za správny poplatok 20,- HRK (asi za 2-3 dni).

     Vodiči, účastníci dopravnej nehody, pri ktorej bola spôsobená iba materiálna škoda na vozidlách, sú povinní, ak je to možné, ihneď odstrániť vozidlo z cesty, aby umožnili plynulú premávku, vyplniť a podpísať Európsku správu o nehode alebo iným spôsobom vymeniť si osobné údaje a údaje o vozidle.

     Peňažný trest vo výške 500,- HRK (cca 66,- EUR) hrozí vodičom, ak ihneď z cesty, ak je to možné, neodstránia vozidlo, aby umožnili plynulú premávku. Pokuta vo výške od 2.000,- do 5.000,- HRK ( cca od 263,- do 658,- EUR) hrozí vodičom, ak vlastníkovi poškodeného vozidla alebo inej poškodenej veci nenechá svoje osobné údaje a údaje o vozidle, ktoré spôsobilo nehodu alebo nevyplní a nepodpíše Európsku správu o nehode.

 

Dopravné priestupky v Chorvátsku

     V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla. V prípade spáchaného priestupku (napr. neprimeraná rýchlosť), kde z fotografie nie je jasné, kto v čase spáchanie priestupku bol vodičom vozidla, polícia požiada vlastníka vozidla o poskytnutie "hodnoverných údajov o osobe, ktorej dal vozidlo k dispozícii jeho vlastník". Zákon o bezpečnosti v cestnej premávke v Chorvátsku určuje finančné sankcie za priestupky, ide o fixné sumy v hodnote 300 HRK (cca 40 EUR), 500 HRK (cca 67 EUR), 700 HRK (cca 93 EUR), 1.000 HRK (cca 133 EUR), ktoré môže polícia uložiť na mieste spáchania priestupku. V skrátenom priestupkovom konaní môže polícia uložiť pokutu až do výšky 15.000 HRK (cca 2000 EUR).

     Ak polícia zastaví vodiča - cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa zákona dve možnosti riešenia:

1. vodič - cudzinec je ochotný zaplatiť pokutu na mieste - prípad končí.

2. vodič - cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok alebo spôsobil dopravnú nehodu - polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad (o čom polícia spíše záznam) a polícia telefonicky informuje územne príslušný Priestupkový súd o prípade, pričom vodič priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na Priestupkovom súde (obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku). Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi až po ukončení prípadu, resp. zaplatení sankcie (ak tak rozhodne Priestupkový sudca).

     Ak priestupca za priestupok, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, nezaplatí peňažný trest v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, peňažný trest sa okamžite zamieňa trestom odňatia slobody. Ak priestupca zaplatí v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu, hľadí sa na neho ako by zaplatil celý peňažný trest. Peňažný trest sa môže zaplatiť okamžite aj na mieste priestupku (iba dopravné priestupky) vo výške polovice peňažného trestu. To znamená, že priestupca môže na mieste zaplatiť iba polovicu z uloženej pokuty. Po novom platí, že ak akúkoľvek pokutu uhradí do troch dní, stačí uhradiť iba polovicu z uloženej pokuty a hľadí sa na neho ako by zaplatil celý peňažný trest.

     Pri porušení niektorých ustanovení Zákona o bezpečnosti v cestnej premávke sa vodič môže dopustiť aj trestného činu. Preto upozorňujeme vodičov na konkrétne znenie ustanovenia z Trestného zákona HR:

„Účastník cestnej premávky, ktorý arogantne porušuje predpisy o cestnej premávke tým, že jazdí pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdí v zakázanom smere, alebo predbieha na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, alebo jazdí rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky“.

 

Sankcie v Chorvátsku

     Jazda pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov: 

Pri zistení množstva alkoholu nad 0,5 g/kg  u cyklistu je možné uložiť sankciu 500 HRK (cca 67 EUR), u vodiča od 0,5 do 1,0 g/kg  sankciu od 1.000 do 3.000 HRK (cca 133 až 400 EUR), od 1,0 do 1,5 g/kg alkoholu sankciu od 3.000 do 5.000 HRK (cca 400 až 667 EUR). Pri viac ako 1,5 g/kg je možné uložiť  sankciu od 5.000 do 15.000 HRK (cca 667 až 2.000 EUR), alebo väzenie až na 60 dní.

     V prípade jazdy pod vplyvom omamných a psychotropných látok alebo liekov hrozí sankcia od 5.000 do 15.000 HRK (cca 667 až 2000 EUR), alebo väzenie až na 60 dní.

     Prekročenie povolenej rýchlosti v obci:

do 10 km/hod. - 300 HRK (cca 40 EUR),

od 10 do 20 km/hod. - 500 HRK (cca 67 EUR),

od 20 do 30 km/hod. – 1.000 HRK (cca 133 EUR),

od 30 do 50 km/hod. – 2.000 HRK (cca 267 EUR),

nad 50 km/hod. - od 5.000 do 15.000 HRK (cca 667 až 2.000 EUR), alebo väzenie až na 60 dní  alebo zákaz činnosti vedenia motorového vozidla najmenej na 12 mesiacov.

     Prekročenie povolenej rýchlosti mimo obce:

od 10 do 30 km/hod. - 500 HRK (cca 67 EUR),

od 30 do 50 km/hod. - 1.000 HRK (cca 133 EUR),

nad 50 km/hod. - od 3.000 do 7.000 HRK (cca 400 až 933 EUR), alebo zákaz činnosti vedenia motorového vozidla na dobu 6 až 12 mesiacov.

     Používanie mobilného telefónu počas jazdy - 500 HRK (cca 67 EUR).

     Nedanie prednosti v jazde - 2.000 HRK (cca 267 EUR), príp. zákaz vedenia motorového vozidla v HR na 6 mesiacov.

     Dopravná nehoda, v prípade zanedbania povinnosti pri dopravnej nehode - od 300 do 7.000 HRK (cca 40 až 933 EUR), prípadne zákaz činnosti vedenia motorového vozidla na 12 mesiacov v HR.

     Jazda bez prilby na motocykli, mopede alebo štvorkolke, - 1.000 HRK (cca 133 EUR).

     Jazda bez prilby na bicykli, v prípade jazdy osoby mladšej ako 16 rokov, - 300 HRK (cca 40 EUR).

     Jazda bez vodičského oprávnenia, - 300 HRK (cca 40 EUR).

     Jazda po predchádzajúcom odobratí vodičského oprávnenia, - od 5.000 do 15.000 HRK (cca 667 až 2.000 EUR), alebo väzenie na 60 dní, prípadne zákaz činnosti vedenia motorového vozidla na 12 mesiacov v HR.

 

Dôležité upozornenie

     V Chorvátsku je podľa Priestupkového zákona v platnosti „Register nezaplatených pokút“, v ktorom sú evidované osoby, ktoré v stanovenej lehote neuhradili uloženú pokutu. Z uvedeného dôvodu uvádzame možnosti riešenia a postupu policajtov pri nezaplatených pokutách:

- Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, môže zaplatiť peňažný trest na základe poštovej poukážky, ktorú dostal, vo svojej krajine prostredníctvom bankového prevodu.

- Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku a cestuje do Chorvátska nebude mu zabránený vstup.

- Ak v prípade hraničnej kontroly polícia zistí, že osoba nemá zaplatený peňažný trest, bude jej ponúknutá možnosť zaplatiť peňažný trest na hraničnom prechode (ak je na HP alebo v blízkom mieste peňažná alebo finančná inštitúcia, kde sa môže peňažný trest uhradiť).

- Ak osoba stratila alebo nemá poštovú poukážku na zaplatenie peňažného trestu môže ju dostať iba na policajnej stanici, ktorá priestupok riešila alebo priamo tam peňažný trest uhradiť.

 

     V prípadoch, ak sa preukáže, že priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest v stanovenej lehote na základe právoplatného rozhodnutia súdu o priestupku, peňažný trest mu môže byť zamenený za trest odňatia slobody. Podľa Priestupkového zákona je predpísaná zámena peňažného trestu za trest odňatia slobody – za každých 300 HRK jeden deň trestu odňatia slobody, minimálne 3 dni a maximálne 60 dní.     

  


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign